خروج قطار مسافربری تهران- زاهدان از ریل

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، علیرضا شهرکی اظهار داشت: قطار تهران – زاهدان به علت طوفان شن در منطقه شوره گز در حوزه سیستان بلوچستان از ریل خارج شده است.

وی خاطرنشان کرد: براثر طوفان شن و تجمع ماسه بر روی ریل یک چرخ لوکوموتیو از ریل خارج شده که خوشبختانه خسارت جزیی بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: هم‌اینک قطار تهران به زاهدان به مسیر حرکت خود بازگشته است و در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

خروج قطار مسافربری تهران- زاهدان از ریل