آمار حوادث ترافیکی ایام نوروز در جنوب کرمان تکان‌دهنده است

خبرگزاری ایسنا

ابراهیم افضلی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح امداد نوروزی اورژانس از تاریخ 24 اسفند 1400تا 14 تا فروردین 1401 بیان کرد: آمار مربوط به کشته‌شدگان و مصدومین حوادث ترافیکی جنوب کرمان تکان‌دهنده است زیرا در  این ایام 720 ماموریت تصادفی با 937 مصدوم  و 720 نفر  اعزام به بیمارستان داشتیم. 

وی از درمان 151 نفر در محل حادثه خبرداد و اظهار کرد : تعداد 21 نفر فوتی در محل حادثه داشتیم  و 14 نفر نیز در بیمارستان‌ها و سایر بخش‌ها فوت کرده‌اند. 
افضلی از مردم خواست که در هنگام رانندگی سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و افزود: آمار فوتی‌ها هشدار جدی است زیرا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث بروز این حوادث ناگوار شده است.

https://dailybulletin.ir/04/04/2022/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%da%a9/