۲۰ درصد از جنگل های خراسان شمالی تحت تاثیر خشکسالی

خبرگزاری ایسنا

قدیمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه مساحت جنگل های این استان ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار است، اظهار کرد: از این مقدار ۲۵ هزار هکتار متعلق به جنگل های هیرکانی و مابقی مربوط به جنگل های ایران تورانی هستند.

وی افزود: خشکسالی سبب شده تا بیشتر جنگل های ایران تورانی در این استان تحت تاثیر قرار گیرند.

قدیمی ادامه داد: یکی از اثرات مخرب خشکسالی در جنگل ها، بروز آفت است که متاسفانه قسمتی از جنگل های استان تحت تاثیر آفت نیز قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه آبیاری جنگل های دست کاشت بر عهده این اداره کل است، بیان کرد: از زمانیکه نهال کاشته می شود باید تا سه سال مورد آبیاری قرار گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ هزار هکتار از جنگل های دست کاشت باید مورد آبیاری قرار گیرد.

مدیر جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی تامین اعتبار لازم برای آبیاری را مهمترین چالش توسعه اراضی جنگلی در این استان بیان کرد.

وی گفت: اما این اداره کل برای تامین آب مورد نیاز این نهال ها، باید آب را خریداری کند که با مشکل تامین اعتبار خرید آب مواجه است.

قدیمی ادامه داد: این چالش در شهرستان راز و جرگلان بیشتر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمی توان از پساب های تصفیه شده برای آبیاری این درختان غیرمثمر استفاده کرد، گفت: برای اجرای طرح های جنگل کاری و آبیاری آن ها نمی توان از پساب استفاده کرد.

https://dailybulletin.ir/09/05/2022/%db%b2%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ab/