اشغال ۳۷ درصد تخت‌های ویژه بیماران کرونا در خوزستان

خبرگزاری ایسنا

دکتر حبیب حی‌بر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته از ۸ صبح ۱۹ فروردین‌ماه تا ۸ صبح ۲۰ فروردین‌ماه، ۲۳ بیمار جدید در بیمارستان‌های شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز بستری شده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بنابراین در حال حاضر ۵۰ بیمار در بخش‌های ویژه و ۶۲ بیمار در بخش‌های عادی بیمارستان‌ها بستری هستند.

حی‌بر با بیان اینکه تعداد کل فوتی‌ها در ۲۴ساعت گذشته دو نفر بوده است، گفت: در این مدت ۱۶ بیمار نیز بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵.۵ درصد از تخت‌های عادی و ۳۷ درصد تخت‌های ویژه اختصاص داده شده به بیماران مبتلا به کرونا اشغال هستند.

https://dailybulletin.ir/22/04/2022/%d8%a7%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%b3%db%b7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1/