افزایش ۳۹ درصدی جابجایی مسافران از فرودگاه سردار جنگل

خبرگزاری ایسنا

محسن میرحسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت جابجایی مسافران نوروزی از طریق فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ لغایت ۵ فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰ سورتی پرواز داخلی رفت و برگشت انجام شده است.

وی همچنین از انجام چهار سورتی پرواز خارجی رفت و برگشت طی مدت مذکور خبر داد و تصریح کرد: تعداد مسافران جابجا شده در پروازهای داخلی ۱۰ هزار و ۱۴۷ نفر و تعداد مسافران جابجا شده در پروازهای خارجی ۳۵۳ نفر بوده است.

مدیرکل فرودگاه گیلان، از افزایش ۳۹ درصدی تعداد مسافران جابجا شده از طریق حمل و نقل هوایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

میرحسینی، با اشاره به برنامه پروازهای هفته دوم فرورین، یادآور شد: شیراز، عسلویه، کیش، تهران، مشهد، بندرعباس، تبریز، اهواز، اصفهان و ایروان از جمله پروازهای ورودی فرودگاه رشت از ششم لغایت ۱۲ فروردین خواهد بود. پروازهای خروجی نیز از مبدا رشت به همین مقاصد برقرار است.

https://dailybulletin.ir/26/03/2022/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88/