نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

خبرگزاری ایسنا

خانه تاریخی ملک افضلی در شهرستان اردکان یزد، خانه‌ای به جا مانده از دوران پهلوی اول با پیشینه‌ای قریب ۱۰۰ سال که از مجموعه خانه‌های صدر الفضلا یکی از علمای دینی و نیز از بازرگانان اردکانی بوده است.

موزه فرش اردکان در اوایل دهه ۸۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شده و در سال ۸۹ به اداره کل میراث استان یزد و با کمک دانشکده فرش اردکان به موزه فرش تیدیب شده است.

در این موزه فرشهای تاریخی از گنجینه میراث فرهنگی، گلیم، گبه و زیلو در معرض دید علاقمندان و مسافران نوروزی قرار گرفته است.

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

نمایش فرش‌های تاریخی گنجینه میراث در موزه اردکان

 

https://dailybulletin.ir/26/03/2022/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%af%d8%b1/