جزئیات برنامه آزمایشی دولت برای فروش نان با کارت یارانه

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تازگی موضوع فروش نان با کارت یارانه به صورت آزمایشی مطرح شده است.

البته دولت تاکید کرده است که تا پایان سال نان سنتی برای مردم گران نمی شود. 

در راستای آگاهی بیشتر از این موضوع خبرنگار فارس گفت و گویی با رئیس اتحادیه نانوایان سنگک انجام داد. 

در اینباره اصغر پابرجا در پاسخ به اینکه آیا قرار است فروش نان  با کارت یارانه انجام شود؟ به خبرنگار فارس گفت: امروز طرحی آزمایشی در استان زنجان اجرا شده که فروش نان با کارت یارانه انجام می‌‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک با اشاره به جزئیات این طرح گفت: برای هر فرد سرانه مصرف روزانه 330 گرم تعیین شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد.

پابرجا افزود:‌ هر یک قرص نان سنگک 450 گرم است و 330 گرم، حدود 3 چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است.

پابرجا توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها و کار کارشناسی این اقدام دولت می‌تواند تا 30 درصد در کاهش مصرف مؤثر باشد.

وی ادامه داد: این طرح به طور موقت در استان زنجان اجرایی می‌شود و در صورتی که موفقیت‌آمیز باشد در کل کشور به مرحله اجرا در می‌آید.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک درباره کارکرد این طرح گفت: کارکرد طرح بسیار ساده است مثلا در هر خانواده هر چند نفری که باشد به ازای هر نفر 330 گرم در روز سهمیه تعیین شده و از حساب سرپرست خانوار در زمان خرید نان کسر می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که مصرف خانوار از این سهمیه پایین‌تر باشد سقف سهمیه  در کارت آنها حفظ خواهد شد و اگر مصرف بیش از این باشد به نرخ آزاد محاسبه می شود.

پابرجا ادامه داد: دولت رقمی را که به نرخ آزاد محاسبه می شود را به حساب نانوا می پردازد و در مقابل آرد را هم به نرخ آزاد به نانوا می فروشد.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگک، نانوایان با آغاز اجرای این طرح هر کیسه آرد را 650 هزار تومان خریداری می‌کنند که پیش از این حدود 47 هزار تومان می‌خریدند.

انتهای پیام/


https://dailybulletin.ir/07/05/2022/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86-2/