ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۰ هزار مگاوات گذشت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نیرو، نگاهی به آخرین وضعیت نیروگاه‌های حرارتی ایران حاکی از آن است که طی نیمه دوم سال گذشته یک هزار و ۱۵۴ مگاوات واحد نیروگاهی جدید در قالب بخش بخار نیروگاه‌های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار و بخش گاز نیروگاه‌های هنگام، ایران LNG و میان‌رود وارد مدار شده است.

براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته طی سال گذشته حدود ۳۲۴ مگاوات نیز از طریق ارتقای واحدهای گازی و سیکل‌ترکیبی به توان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است.

تاکنون ۵۸۹ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده است که ۶۷.۵ درصد از این ظرفیت متعلق به بخش خصوصی است.

ایران با برخورداری از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی توانسته رتبه نهم تولیدکنندگان برتر برق حرارتی جهان را به دست آورد.

https://dailybulletin.ir/23/03/2022/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%db%b7%db%b0-%d9%87%d8%b2/