شورای امنیت پنج شنبه درباره اوکراین تشکیل جلسه می دهد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع خبری از جلسه شورای امنیت به منظور بررسی بحران اوکراین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به منظور بررسی اوضاع اوکراین تشکیل جلسه می دهد.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین یک هفته پس از سفر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مسکو و کی یف صورت می گیرد.

https://dailybulletin.ir/04/05/2022/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b4/