حزب ملی گرای ایرلند شمالی از آغاز دوره ای جدید خبر داد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با پایان شمارش آرای انتخابات روز پنجشنبه در ایرلند شمالی، حزب ملی گرای «شین فین» که از طرفداران سرسخت اتحاد با ایرلند و مخالف «برگزیت» است، توانست با کسب ۲۷ کرسی از ۹۰ کرسی پارلمان ایرلند شمالی، به پیروزی رسد.

«میشل اونیل» رهبر حزب شین فین، کمی پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات گفت: امروز آغاز یک دوره جدید است. صرف نظر از سوابق مذهبی، سیاسی یا اجتماعی، وظیقه من آن است که تلاش کنم سیاست اثرگذار باشد.

حزب اتحادگرای دموکراتیک نیز که بیش از دو دهه اکثریت را در قوه مقننه ایرلند شمالی در اختیار داشت، توانست ۲۴ کرسی را در این انتخابت به دست بیاورد.

حزب ائتلاف میانه رو هم توانست با جلب حمایت زیاد رأی دهندگان و کسب ۱۷ کرسی در پارلمان، دومین حزب بزرگ پیروز انتخابات باشد.

پیروزی شین فین در این انتخابات حاکی از آن است که این حزب می‌تواند از زمانی که ایرلند شمالی در سال ۱۹۲۱ به عنوان یک دولت اکثراً پروتستان تشکیل شد، برای اولین بار به عنوان یک حزب ملی گرای ایرلندی سزاوار دستیابی به کرسی نخست وزیری در بلفاست شود.

همچنین این پیروزی دستاورد بزرگی برای این حزب محسوب می‌شود چرا که این حزب طی چند دهه خشونت میان نظامیان جمهوریخواه و شبه نظامیان وفادار پروتستان از یک سو و ارتش و پلیس انگلیس از سوی دیگر، به عنوان یک گروه شبه نظامی وابسته به ارتش جمهوری خواه ایرلند سعی داشت با استفاده از بمب و گلوله ایرلند شمالی را از قیمومیت دولت انگلیس خارج کند.

https://dailybulletin.ir/08/05/2022/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7/