دختر فلسطینی به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد+ فیلم

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که همه در دفاع از مسجدالاقصی به میدان آمده بودند در این میان شیرزنی از فلسطینی‌ها دوشادوش مردان در برابر نظامیان صهیونیست به مبارزه برخاست و به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد.

در همین حال، فرزند شهید سلیمانی خطاب به این دختر فلسطینی که این روزها تصویر شجاعت و غیرتش در جهان اسلام می درخشد، نوشت: خواهرم! بدان که در پنجه‌افکندن در برابر اشغالگران خانه‌ات تا قطره آخر خون در کنارت هستیم و مشت محکم و مصمّمت را در برابر متجاوزان پست و لعین صهیونیست توانمندتر خواهیم کرد؛ همچنان که پدر شهیدم بر این عهد استوار بود.

دختر فلسطینی به نماد دیگری از مقاومت تبدیل شد+ فیلم

https://dailybulletin.ir/29/04/2022/%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%aa-2/