نشست ریاض درباره یمن بدون حضور نماینده دولت نجات ملی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که گفته می‌شود احتمال تأخیر یک روزه در برگزاری آن وجود دارد، ۷ روز بطول خواهد انجامید و در آن رویدادهای سیاسی و نظامی یمن بهمراه موضوعات اجتماعی نیز بررسی می‌شود.

براساس این گزارش، این نشست که از آن بعنوان نشست گروههای یمنی یاد شده است، بدون حضور نماینده دولت نجات ملی از صنعاء برگزار می‌شود که به گفته محافل سیاسی این موضوع چالش جدی در اصل بی طرفی و حسن نیت برگزارکنندگان این نشست بشمار می‌رود.

این در حالی است که نخست وزیر دولت نجات ملی یمن اینگونه نشست‌ها را تلاش سعودی برای توجیه رفتار خود و فریب افکار عمومی یمن و جهان می‌داند.
به اعتقاد وی، میانجی صلح باید از ویژگی‌های بی طرفی و قابل اعتماد بودن برخوردار باشد که عربستان هیچکدام از این ویژگی‌ها را ندارد.

https://dailybulletin.ir/30/03/2022/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/