سویه جدید ویروس کرونا، مسری‌ترین جهش ویروس

باشگاه خبرنگاران جوان :

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد جهش جدید ویروس کرونا که به نام «XE» شناخته می‌شود، به نظر می‌رسد ۱۰ درصد بیشتر از زیرسویه «BA.۲» امیکرون که مسری‌ترین سویه شناخته شده است، قابلیت انتقال پذیری دارد.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، XE، یک سویه نوترکیب از دو زیرمجموعه BA.۱ و BA.۲، است و همچنان به جهش امیکرون تعلق دارد.

در این گزارش آمده است: «برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که این جهش نوترکیب حداقل ۱۰ درصد مسری‌تر از امیکرون پنهان‌کار است که به عنوان مسری‌ترین جهش ویروس کرونا شناخته می‌شود.»

سویه مذکور نخستین بار در اواسط ماه ژانویه در انگلیس شناسایی شد و بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت ۱۰ درصد قابل انتقال‌تر از زیر سویه BA.۲ است.

به گفته سازمان جهانی، بهداشت در حال حاضر گونه فرعی BA.۲ سویه غالب ویروس کرونا در سراسر جهان است که تقریباً ۸۶ درصد از تمام موارد توالی شده را تشکیل می‌دهد.

منبع: سی‌جی‌تی‌ان

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/03/04/2022/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%b4/