درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان :

رضا لاری پور گفت: بیشترین درخواست گوداستندینگ مربوط به شهریور ١۴٠٠ و بیشترین درخواست گواهی برای مهاجرت از سوی پزشکان عمومی بوده است.

گوداستندینگ یا حسن انجام کار برای متقاضیان کار در کشورهای دیگر صادر می‌شود.

بنابر آمارهای سازمان نظام پزشکی، در سال‌های ٩٢ تا ٩۴ تعداد متقاضیان برای گوداستندینگ پزشکان در سال به ۶٠٠ نفر هم نمی‌رسیده است.

برخلاف برخی اخبار تنها جوانان درخواست گوداستندینگ نمی‌کنند و در گروه‌های سنی مختلف این درخواست از نظام پزشکی شده است.

درخواست گوداستندینگ همیشه به معنای مهاجرت نیست و برخی پزشکان گوداستندینگ دریافت کرده؛ اما به دلایلی مهاجرت می‌کنند.

کد ویدیو

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/04/04/2022/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b4-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84/