صنعت تجهیزات پزشکی گرفتار سوءمدیریت شده است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: تجهیزات پزشکی از ارکان اصلی نظام سلامت بوده و متاسفانه طی سالیان اخیر مورد بی توجهی و کم لطفی برخی مسئولین نظام سلامت قرار گرفته است. حاصل این بی توجهی و سوءمدیریت لطمه به بدنه صنعت تجهیزات پزشکی، توزیع ناعادلانه ارز و توجه و تمرکز روی حوزه واردات و روند طولانی صدور مجوزها بوده است.

صنعت تجهیزات پزشکی گرفتار سوءمدیریت شده است

در بخش دیگری از این نامه آمده است: صنعت تجهیزات پزشکی کشور به دلیل توجه و تمرکز بر حوزه واردات و سوءمدیریت، لطمه دیده است.

نمایندگان حوزه تجهیزات پزشکی از وزیر بهداشت درخواست کرده‌اند به حوزه تجهیزات پزشکی و حل مشکلات تولید کنندگان، توجه داشته باشد.

صنعت تجهیزات پزشکی گرفتار سوءمدیریت شده است