حضور آمبولانس و موتورلانس‌ها در بهشت زهرا و خیابان‌های اطراف

باشگاه خبرنگاران جوان :

یحیی صالح طبری گفت: ١٠ دستگاه آمبولانس و هفت دستگاه موتورلانس در بهشت زهرا و خیابان‌های اطراف حضور دارند تا در صورت نیاز به شهروندان امدادرسانی کنند.

پنجشنبه آخر سال شهروندان به بهشت زهرا مراجعه می کنند و نیروهای امدادی و پلیس در وضعیت آماده باش قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/17/03/2022/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa/