مراکز واکسيناسيون در ايام نوروز فعال هستند

باشگاه خبرنگاران جوان :

شیراوژن گفت: در سفر‌های نوروزی رنگبندی‌ها را نخواهیم داشت و باتوجه به اینکه تعداد شهر‌های قرمز کاهش یافته و واکسیناسیون نیز به صورت گسترده در حال انجام است، شرط سفر در نوروز تزریق دو واحد واکسن کرونا و نداشتن کرونا است.

در ایام تعطیل سال جدید مراکز واکسیناسیون فعالی خودشان را همچنان ادامه خواهند داد و مردم برای تزریق واحد‌های مانده می‌توانند اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/20/03/2022/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%87/