سرمایه گذاری یک دلاری در حوزه پیشگیری و صرفه جویی ۲٠ دلاری در حوزه درمان

باشگاه خبرنگاران جوان :

احمد مهری، اپیدمیولوژیست و کارشناس بهداشت عمومی گفت: یکی از بحث‌های مهم در نظام سلامت کشور‌ها مراقبت و جلوگیری از بیمار شدن مردم است.

کشور‌ها به این نتیجه رسیده اند که هر گونه اقدام و تلاش در حوزه سلامت، اگر از مسیر توسعه بهداشت و پیشگیری، ارائه خدمات اولیه بهداشتی و تغذیه سالم و توجه به خود مراقبتی انجام شود، به ارتقای سلامت در جامعه می رسد.

به گفته وی در طول سی سال آینده با سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماری‌های غیر واگیر، افزایش بروز سرطان و سکته‌های مختلف به دلیل مسن شدن جمعیت مواجه خواهیم بود. نظام سلامت این فرصت را دارد تا در سیاست‌های کلانش تجدید نظر و اقتصاد سلامت خانواده‌های ایرانی را تقویت کند.

او گفت: به جای این که در سطح بیمارستان‌ها با سلامت مردم مواجه شویم و شاهد حجم عجیبی از بیماران باشیم؛ باید افراد را سالم نگه داریم.

با تشخیص زودهنگام بیماری‌ها بسیاری از عارضه‌ها قابلیت درمان خواهند داشت.

او گفت: سهم زیادی از سلامت مردم متوجه بخش درمان شده است و این موضوع به ارتقای سلامت مردم کمکی نخواهد کرد. سیاست‌های کلان حوزه سلامت بر اصول چندگانه پیشگیری و توسعه سلامت تاکید کرده است؛ اما موضوع درمان محوری در حوزه سلامت نمی‌تواند به ارتقای سلامت کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/22/04/2022/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88/