واردات یک میلیون شیرخشک برای نوزادان مبتلا به آلرژی

باشگاه خبرنگاران جوان :

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: پس از پیگیری مجدانه بیش از یک میلیون قوطی محموله جدید شیر خشک مخصوص نوزادان مبتلا به آلرژی به گمرک رسید تا پس از انجام فرایند شناسه گذاری، همین هفته در دسترس عموم قرار گیرد.

او می گوید: برای جلوگیری از قاچاق معکوس این فراورده‌ها، ثبت آن‌ها در سامانه تی تک جهت رهگیری مصرف صحیح نیز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybulletin.ir/22/04/2022/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85/