واکنش‌ها به پیشنهاد ویزیت ١٨۵ هزار تومانی پزشک/ تعرفه‌های پزشکی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه ای قیمت تمام شده بهای خدمات پزشکی را منتشر کرده است که برخی رسانه‌ها به اشتباه این قیمت تمام شده را به عنوان تعرفه‌های پزشکی در سال ١۴٠١ منتشر کردند.

وزیر کار هم به تعرفه های پیشنهادی انتقاد دارد و درباره افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی هشدار داده است.

وزیر بهداشت می‌گوید افزایش ٢٨.۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه تصویب شده است و اعداد پیشنهادی نظام پزشکی مبنای قانونی برای اجرا ندارد.

کد ویدیو

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

واکنش‌ها به پیشنهاد ویزیت ١٨۵ هزار تومانی پزشک/ تعرفه‌های پزشکی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود