طرح رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری اعلام وصول شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد که بر اساس آن طرح شرایط عمومی انتصاب مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح الحاق یک تبصره به بند (و) ماده واحده یک قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها اعلام وصول شد.

طرح الزام به ترجمه رسمی عهدنامه‌ها، مقابله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی، طرح استفساریه بند خ ماده ۸۷ بند ذ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری نیز اعلام وصول شد.

همچنین طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۶۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با امور شهرداری‌ها، طرح اصلاح بند یک ماده ب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شهرداری ها و طرح اصلاح بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ هم اعلام وصول شد.

ادامه دارد…

طرح رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری اعلام وصول شد