تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، فریدون حسنوند درباره مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به خبرنگاران، گفت: تاکنون درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در دولت و مجلس بحثی مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.

تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم