کمیته‌های مشترک شهری و استانی برای نظارت مستمر بازار تشکیل می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محسن کوشش‌تبار گفت: به منظور مدیریت بهینه بازار و با هدف هم‌افزایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله و تشریک مساعی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نیز سازماندهی و جلب همکاری نیروهای داوطلب مردمی در زمینه بازرسی و نظارت بر بازار استان‌ها و شهرستان‌ها، دستورالعمل تشکیل کمیته‌های اقدام مشترک در سطوح استانی و شهرستانی تهیه و به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: این کمیته‌ها ذیل کارگروه تنظیم بازار استانی فعالیت کرده و بر تشکیل و نظارت مستقیم استانداران و فرمانداران بر تصمیمات متخذه و پیگیری مصوبات آن تأکید شده است.

کوشش‌تبار عنوان کرد: کمیته‌های استانی به ریاست استانداران تشکیل می‌شود و در غیاب استاندار، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استاندار ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. دبیرخانه کمیته در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر بوده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز دبیری جلسات را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: همچنین روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت و نیز روسای بسیج اصناف و اتاق اصناف استان نیز به عنوان اعضاء کمیته تعیین شده‌اند و کمیته‌های متناظر شهرستانی با ریاست فرمانداران در شهرستان‌ها هم تشکیل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بیان کرد: با توجه به تاکیدات در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت به اوج رسانیدن مشارکت مرمی و مسابقه خدمت رسانی، استانداران و فرمانداران می‌باید برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از نیروهای بسیج برای نظارت بر بازار را انجام دهند و از ظرفیت‌های مردمی برای تنظیم بازار استان بهره بجویند.

کوشش‌بار گفت: از مسئولین عالیه در همه سطوح اعم از استانی و شهرستانی انتظار می‌رود اهتمام ویژه برای تدوین برنامه‌های عملیاتی برای نظارت بر وضعیت بازار منطقه عملیاتی تحت پوشش خود داشته و ضمن احصاء راهکارهای لازم برای بهبود نحوه ارتباط دستگاه‌های متولی تنظیم بازار، بر اجرای برنامه‌ها و تصمیمات ملی در این خصوص نیز نظارت ویژه کنند.

کمیته‌های مشترک شهری و استانی برای نظارت مستمر بازار تشکیل می‌شود