ایجاد نظام نوآوری کشور بر عهده دانشگاه‌ها است

باشگاه خبرنگاران جوان :

کارشناس کشاورزی گروه تولید ستاد توسعه زیست فناوری گفت: دیدگاه معاونت علمی و فناوری به موضوع امنیت غذایی، پلتفرمی و استراتژی کلی، مدیریت و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات حوزه کشاورزی و مواد غذایی است.

این زنجیره به طور کلی شامل نهاده های تولید، زراعت و باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و غذایی، لجستیک و فروش است.

این زنجیره که دارای بسیاری زیر زنجیره است در بسیاری از حلقه‌ها در ایران تکمیل نیست که این موضوع موجب کاهش بهره وری در کل سیستم می‎‌شود.

امروزه نفود و توسعه فناوری در صنایع مختلف از طریق ایجاد اکوسیستم نوآوری برنامه ریزی می‌شود. این اکوسیستم شامل اجزای کلی از جمله دولت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، صنایع بزرگ، شرکت‎ های کوچک و متوسط (دانش بنیان ها) و مراکز تامین مالی است.

سهندی گفت: طبق قانون پنج ساله ششم توسعه کشور، ایجاد نظام نوآوری کشور بر عهده دانشگاه ‎ها و مراکز پژوهشی گذاشته شده و از ۱۳ شاخصی که برای ارزیابی این نظام نوآوری مشخص شده است، ۱۰ مورد مربوط به تولید مقاله، پتنت، نسبت دانشجو به استاد بوده و تنها ۳ شاخص مربوط به تولید محصول است.

تا کنون بیش از ۵۰۰ فناوری شناسایی شده و در مرحله تطبیق با نیاز بازار هستند.

او گفت: تمام جنبه‌های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری توسط بخش ‎های دولتی و خصوصی را مشخص کرده ایم؛ زیرا انجام این برنامه نیازمند مشارکت بخش خصوصی از جنبه‌های مختلف مانند سرمایه گذاری و اجرای عملیات است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

https://dailybulletin.ir/01/04/2022/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/