لزوم ورود بازیگران اصلی اقتصاد کشور به حوزه دانش بنیان

باشگاه خبرنگاران جوان :

سورنا ستاری گفت: امسال سال مطلوبی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است و از آن فرصت‌های استثنایی است که در اختیار این حوزه قرار گرفته است.

 تفاهمی که در دولت داریم و امروز هم در جلسه هیئت دولت تاکید شد این است که معاونت علمی با وزارتخانه‌های اصلی اقتصادی کشور، برنامه‌های این‌ها را در حوزه دانش بنیان تا پایان فروردین نهایی می‌کند و در دولت به تصویب می‌رساند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: معاونان اقتصادی و تمام بازیگران اصلی اقتصادی کشور باید به این حوزه بیایند و در کنار ما از این فرصت طلایی استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

لزوم ورود بازیگران اصلی اقتصاد کشور به حوزه دانش بنیان