نخبگان کشور باید در مسیر عملیاتی قرار گیرند

باشگاه خبرنگاران جوان :

ناصر باقری مقدم گفت: نیروی انسانی مستعد و نخبه بدون شک مهمترین دارایی یک سرزمین برای رشد و پیشرفت است. بنیاد بر همین اساس به دنبال تغییر رویکرد از عرضه و توانمندسازی به سمت تقاضامحوری است. یعنی به کارگیری توان نخبگان در جهت رفع تقاضا و نیازی که از طریق دستگاه‌ها شناسایی شده است.

ماموریت اصلی بنیاد این است که نخبگان را در مسیر عملیاتی قرار دهد و مقصد نهایی این مسیر مشخصا باید حل مسائل اساسی کشور و رشد و توسعه باشد.

ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: مبنای بنیاد علم ایران ارتباط مستقیم با پژوهشگران است و اهداف این مجموعه در دو معاونت آینده‌پژوهی و معاونت ترویج علم و فناوری پیگیری می‌شود.

بنیاد علم ایران در سه سال اخیر، ضمن حفظ برنامه‌های قدیمی و سنتی خود، در برخی بخش‌ها با تغییر ذائقه به سمت انجام طرح‌های بزرگ‌تر و استراتژیک رفته و انجام فعالیت‌هایی در بستر‌های بین‌المللی و دانش بنیان را نیز به برنامه‌های خود افزوده است.

 مسعود امینی، معاون آینده پژوهی علم و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز گفت: در بحث همکاری صندوق با بنیاد ملی نخبگان و با توجه به وجود معیار‌های متمایز در انتخاب برگزیدگان و مشمولین بهره‌مندی از تسهیلات، اشتراک طولی قالبی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. به این صورت که بیش از اشتراک امکانات مالی، فرآیند‌های اجرایی طرح‌های دو‌مجموعه در ادامه یکدیگر و در تکمیل یکدیگر قرار گیرند و از این طریق بستر مناسب برای استفاده مشمولین از امکان‌ها مهیا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

نخبگان کشور باید در مسیر عملیاتی قرار گیرند