دنبال محدود کردن فعالیت‌های دانشجویی نیستیم

خبرگزاری ایسنا

دکتر عبدالله معتمدی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به سیاست دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه فعالیت های دانشجویی اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه به دلیل شیوع کرونا اغلب آموزش های دانشگاه به صورت مجازی برگزار می شود، اما فعالیت های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی متوقف نشده و بنده از همان ابتدای ترم جاری با تشکل های مختلف دانشجویی جلساتی را برگزار کردم. بنابراین دانشجویان در دانشگاه بسیار فعال هستند و حتی اردوهای دانشجویی نیز برگزار می شود.

سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبایی به فلسفه نامگذاری روزی به نام “روز دانشجو” اشاره کرد و افزود: روز دانشجو در واقع روزی بود که سه نفر از دانشجویان این کشور به دلیل تظاهرات علیه سفر معاون رییس جمهور آمریکا به ایران، در محوطه دانشگاه شهید شدند در واقع روز دانشجو روز استکبار ستیزی است روزی که دانشجو بر اساس بیداری که داشت در برابر استکبار ایستاد.

دکتر معتمدی خاطر نشان کرد: روز دانشجو به این معنا نیست که ما دانشجو را تبدیل کنیم به فردی که نقش اپوزیسیون بازی کند. روز دانشجو برای گرامیداشت و ارج گذاری مقابله با استکبار است و این فضا باید به خوبی ترسیم شود تا دانشجویان بدانند بیش از ۵۰ سال پیش با چه هدف، مفهوم و معنایی این واقعه رخ داد و روزی به عنوان دانشجو به چه علت نام گذاری شد.

سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبایی به خط قرمز دانشگاه در زمینه فعالیت های سیاسی به ویژه در روز دانشجو اشاره و اظهار کرد: هر نوع برنامه ای که تشکل های دانشجویی و فعالین به مناسبت روز دانشجو ارائه بدهند و باعث آگاهی بخشی و طراوت آنها شود مورد حمایت دانشگاه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: دنبال محدود کردن فعالیت های دانشجویی در دانشگاه علامه طباطبایی نیستیم و اتفاقا هر چه زمینه مشارکت دانشجویی بیشتر شود روح مشارکت که در بیانه گام دوم انقلاب نیز آمده است بیش از پیش تحقق پیدا می کند.

دکتر معتمدی از برنامه خود برای تدوین سازوکارهای مشخص به منظور برگزاری کرسی های آزاد اندیشی خبر داد و گفت: با تدوین این سازوکارها می توان راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه را رونق داد.

وی با بیان این جمله که “بنده به تنوع سلایق در دانشگاه اعتقاد دارم و به آن احترام می گذارم”، گفت: سرزندگی و شادابی محیط های علمی در صورتی ایجاد می شود که ما گفتمان های مختلفی در دانشگاه شاهد باشیم. بنابراین تضارب آراء باید در این محیط ها وجود داشته باشد تا جایی که شرایط ایجاب می کند باید به این موضوع کمک کنیم. به همین جهت ما باید از سلایق و گفتمان های مختلف در دانشگاه استقبال کنیم.

سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه دانشگاه نمی تواند میدان کنشگری سلایق بیرون از دانشگاه باشد، گفت: فضای دانشگاه علامه طباطبایی همواره فضایی باز خواهد بود و تلاش داریم کرسی های آزاد اندیشی مورد نظر رهبری نیز در دانشگاه رونق بگیرند و افراد بتوانند نقطه نظرات خود را بیان کنند اما این شرایط باید در فضای خود جوش و از سوی دانشگاهیان شکل بگیرد .

https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/