تولید کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر برای مانع از فاسد شدن

باشگاه خبرنگاران جوان :

محدثه حاجی عبدالوهاب گفت: کیت‌های تشخیص سریع آنتی بیوتیک‌ها در شیر، یک روش سریع برای سنجش آلودگی نمونه‌های شیر به آنتیبیوتیک‌های دو گروه تتراسایکلین و بتالاکتام‌هاست.

این آزمایش می‌تواند در محل، برای کنترل روزانه یا در آزمایشگاه‌ها برای تجزیه و تحلیل مجموع‌های از نمونه‌های شیر استفاده شود. برای انجام این آزمایش نیازی به متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی نیست.

علاوه بر پتانسیل و لزوم استفاده از این محصول در دامداری‌ها، فروشگاه‌های عرضه محصولات لبنی سنتی و محل‌های جمع‌آوری شیر، این محصول در حال حاضر نیز در کارخانه‌های لبنی به صورت روزانه و به میزان زیادی استفاده می‌شود و در صورت استفاده نکردن از این محصول و وجود آنتیبیوتیک در شیر، فرآیند تولید محصولات تخمیری با چالش‌هایی مواجه  خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

تولید کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر برای مانع از فاسد شدن