نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها برای تحقق ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان :

محمدحسین بهشتی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برنامه ریزی و ظرفیت ها برای ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان وجود دارد، اما تحقق این امر نیاز به یک کار جدی و جهادی دارد و باید همه بخش‌های مرتبط در این امر مشارکت کنند.

معاون تجاری سازی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ادامه داد:مردم ما هنوز به محصول داخل اعتماد آنچنانی ندارند. شرکت‌ها تلاش کنند محصولی با کیفیت و یکنواختی تولید را رعایت کنند.اگر شرکت دانش بنیانی بخش تحقیق و توسعه آن فعال نباشد و نتواند محصول خود را بهبود دهد، از لیست دانش بنیان خارج می‌شود.

او می‌گوید: موضوع اصلی بازار و بازاریابی محصولات است. از طرفی وجود نیروی انسانی است که می‌تواند این محصولات را توسعه و در بازار قرار دهد؛ بنابراین مراکز رشد و نوآوری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری باید در این موضوع ورود جدی داشته باشند تا بتوانیم به این کار سرعت بدهیم.

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

https://dailybulletin.ir/22/03/2022/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82/