پایش دما با برچسب الکترونیکی هوشمند

باشگاه خبرنگاران جوان :

مسعود توحیدیان گفت: محصول تولید شده یک برچسب الکترونیکی هوشمند است که برای مانیتورینگ و پایش دما و شرایط محیطی نگهداری محصولات کاربرد دارد که با سیستم یکپارچه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اینترنت اشیا انجام می‌شود.

این تکه‌ها خروج محصول از دامنه دمای مورد نظر را ثبت و گزارش کاملی را در خصوص شرایط دمایی محصول در بازی زمانی مورد نیاز ارائه می‌کند و حوزه‌های حساس به دما در طی جابجایی و نگهداری در انبار با قابلیت کنترل مرکزی و ارائه داده مکانی و شرایط نگهداری پایش می‌شوند. در این محصولات از فناوری نانو و دربخش سنسور و افزایش انعطاف پذیری و سطح بندی استفاده می‌شود.

او می‌گوید که این محصول در سال جاری برای پایش هوشمند جابه جایی ۲۰ هزار واحد خون بندناف از ٣٦ مرکز در سراسر کشور به بانک خون بندناف رویان در حال استفاده است. همچنین در صحت سنجی فاز اول و دوم درمان کرونا با سلول‌های مرانشیپی ریه در مجموعه در فروردین ۱۳۹۹ مورد بهره برداری قرار گرفته است.بازار هدف این دستگاه برای صنایع غذایی، صنایع دارویی و واکسن سازی، صنایع بیوتکنولوژی، انبار، سردخانه و اتاق  تمیز است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

پایش دما با برچسب الکترونیکی هوشمند