تخصیص حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌ها به استودیوهای بازی‌ساز

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ساختار هوشمند حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از فعالان صنعت بازی کشور که با عنوان ساختار حمایتی همگرا از چند سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، در سال ۱۴۰۰ نیز مانند دوره‌های گذشته، حمایت از بازی‌سازها را در اولویت نخست برنامه کاری خود قرار داد.

برای سومین دوره فعالیت این ساختار در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۱۵۱ استودیوی بازی‌سازی در اسفندماه ۱۳۹۹ درخواست عضویت خود را در ساختار حمایتی همگرا ثبت کردند.

در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پرونده ۱۳۱ استودیو تکمیل شد و امتیازدهی در شاخص مخاطب و بازار با همراهی همکاران حمایتی همگرا، یعنی کافه‌بازار و تپسل انجام گرفت.
در ادامه ارزیابی‌های فنی و فرهنگی متقاضیان عضویت در ساختار حمایتی همگرا سال ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان خبره و متخصص این دو حوزه انجام و پس از تکمیل ارزیابی‌ها از منظر فنی، مخاطب و بازار و فرهنگی، امتیاز استودیوها محاسبه و جمع‌بندی شد.

در نهایت ۶۶ استودیوی بازی‌سازی حائز شرایط عضویت در دوره سوم حمایتی همگرا شدند و بر اساس نتایج کلی ارزیابی، ۲۶ استودیو (شامل ۱۶ شرکت و ۱۰ تیم) در سطح یک و ۴۰ استودیو (شامل ۱۶ شرکت و ۲۴ تیم) در سطح دوم همگرا از حمایت‌های این ساختار بهره‌مند شدند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده برای سومین دوره فعالیت ساختار حمایتی همگرا، بازی‌سازان رشدیافته شامل ۱۶ استودیو در قالب شرکت (رتبه ققنوس) و ۱۰ استودیو در قالب تیم (رتبه شیردال) قرار گرفتند. همچنین بازی‌سازان سطح دو شامل ۱۶ شرکت (رتبه هدیوش) و ۲۴ تیم (رتبه یوز) بودند که در ساختار همگرا مورد حمایت قرار گرفتند. سطح چهار (رتبه غزال) نیز به تیم‌های مستعدی اختصاص یافته است که از طریق به رویداد کژوال کمپ (کافه بازار) و جایزه بازی‌های جدی به ساختار همگرا معرفی شدند.

حمایت از منتخبان رویداد جایزه بازی‌های جدی، حمایت از منتخبان رویداد کژوال کمپ، ایجاد زمینه حضور اعضا در دوره‌های آموزشی انستیتو ملی بازی‌سازی، حمایت از درخواست‌های اعضا برای توسعه زیرساخت و پشتیبانی از آن، حمایت از برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی با مشارکت همکاران حمایتی ساختار همگرا مثل کافه بازار و آژانس تبلیغاتی تپسل، حمایت از درخواست‌های صادراتی و نشر بین‌المللی بازی‌های اعضا بخشی از مهمترین اقدامات ساختار حمایتی همگرا است که در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

https://dailybulletin.ir/03/04/2022/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87/