«قرآن و مسایل جامعه معاصر» بررسی می شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت‌های چهارمین همایش بین المللی امام حسین (ع) با عنوان «قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر» با همکاری دانشگاه الزهرا ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق با ۹ و ۱۰ می ۲۰۲۲ میلادی در کربلای معلی آغاز می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش تبیین رویکرد صحیحی است که قرآن کریم آن را ترسیم کرده است و از آن برای اصلاح جامعه و برجسته کردن ویژگی‌های قرآن به منظور دعوت به اصلاح تبعیت کرده است.

این همایش بر جامعیت و جهانی بودن قرآن و نظارت بر همه پژوهش‌های قرآنی و تقویت دانش علمی و ارائه مشاوره برای پژوهشگران در مطالعات قرآن تاکید می‌شود.

این همایش در محورهای متعدد از جمله الگوهای روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن، جامعه آرمانی در پرتو قرآن، چالش‌های روزمره زندگی و درمان آن از نظر قرآن، پدیدار شناسی متن قرآن، قرآن و تغییرات فرهنگی، ارزیابی معضلات اجتماعی معاصر از منظر قرآن، اصلاح اجتماعی در زمان امام حسین (ع) از منظر قرآن برگزار خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/08/05/2022/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/