الزامات کلامی فقه نظام ساز بررسی می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیش نشست همایش فقه نظام ساز با برگزاری کرسی ترویجی «الزامات کلامی فقه نظام ساز» به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

در این کرسی ترویجی «الزامات کلامی فقه نظام ساز» حجت الاسلام ابوالحسن حسنی مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقه نظام ساز به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان به عنوان مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم به عنوان ناقد خواهند بود.

زمان برگزاری این نشست سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۱۱ تا ۱۳ به نشانی https://join.skype.com/I7qOg2slYw3U است.

https://dailybulletin.ir/09/05/2022/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4/