ضرغامی از صدور دستور اکید رییس جمهور‬⁩ درباره «مدیریت پسماند» شهرهای شمالی خبر داد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ، سیدعزت الله ضرغامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: امروز یکشنبه – هفتم فروردین – در دولت، گزارشی از وضعیت اسفبار «زباله» در جاده‌های کشور، به ویژه شهرهای شمالی ارائه کردم.

وزیر میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: آقای ⁧‫رییس جمهور‬⁩ در مورد اولویت «مدیریت پسماند» که هم‌ موجب نارضایتی ⁧‫#گردشگران‬⁩ و هم مردم منطقه شده است، دستورات اکیدی صادر کردند.

https://dailybulletin.ir/27/03/2022/%d8%b6%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/