شکایت سازمان لیگ فوتبال از سراجی

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، انتشار مطالبی غیرمستند و حاوی توهین به مسئولین سازمان لیگ از سوی آقای مهرداد سراجی  به منظور تشویش افکار عمومی انجام شده است. که مراتب از طریق مراجع قضایی و کمیته اخلاق تحت پیگیری است.

همچنین ضمن احترام به اهالی رسانه،  از رسانه ها خواستاریم از انتشار مطالب بی اساس خودداری کنند.

به گزارش فارس، مهرداد سراجی در روزهای اخیر با انتشار توئیت هایی مدعی شده بود که سازمان لیگ شفافیت مالی ندارد.

شکایت سازمان لیگ فوتبال از سراجی