احضار مدیران پرسپولیس به کمیته انضباطی

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در روزهای اخیر با احضار دو مدیر پرسپولیس از آنها درخواست کرده با توجه به شکایت باشگاه استقلال مستندات خود را بابت شکایت استقلال ارائه کنند.

مصطفی لشگری، مدیر روابط عمومی و علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای پرسپولیس دو مدیر این باشگاه هستند که باید توضیحات خود را در آستانه دربی به کمیته انضباطی ارائه کنند.البته رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس هم بابت برخی بیانیه‌های این تیم به کمیته انضباطی احضار شده است.

البته گفته می شود این قضیه در مورد مدیران باشگاه استقلال هم اتفاق افتاده است.

https://dailybulletin.ir/16/03/2022/%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7/