مربیان تیم‌های ملی اسکواش مشخص شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف بهره گیری از حداکثر توان مربیان مطرح و همراه با سیاست های فدراسیون، طبق تصمیمات شورای سیاستگذاری تیم‌های ملی فدراسیون و بنا به پیشنهاد مربیان ارشد تیم ملی بزرگسالان زنان، شیوا تجویدی و رضوان نقیبی مربی تیم جوانان، نگاره پورصالحی و نازلی امانی پور مربی تیم نوجوانان شدند.

همچنین در بخش مردان علیرضا ناظم مربی و فرزاد شکوهی مربی تیم نوجوانان، محمد نوید سپری، محمد امین صاعدی مربی تیم جوانان و سید محمد حسین جعفری ندوشن مربی تیم بزرگسالان شدند.

حکم این مربیان تا پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده که با تایید مربیان ارشد و کادرفنی به جرگه مربیان ملی ثابت خواهند پیوست.

مربیان تیم‌های ملی اسکواش مشخص شدند