بی‌انضباطی کار دست ملی‌پوشان فوتسال داد

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، اولین اردوی تیم ملی فوتسال با هدایت وحید شمسایی از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.

بازیکنان تیم ملی باید امروز ساعت 13:30 خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی می‌کردند، اما دو ملی‌پوش به نام‌های احمد اسماعیل‌پور و بهروز عظیمی با یک ساعت و نیم تاخیر خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کردند.

این بازیکنان با دستور شمسایی به دلیل بی‌انظباطی از  اردوی تیم ملی کنار گذاشته شدند و سرمربی روی نام‌ آنها خط قرمز کشید.

https://dailybulletin.ir/23/03/2022/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84/