اقدام سیاسی فینا علیه روسیه

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، فدراسیون جهانی شنا(فینا) در اقدامی سیاسی ورزشکار روس را به دلیل حمایت از کشور در جنگ علیه اوکراین نقره داغ کرد.

فدراسیون جهانی شنا، ریلوف شناگر روس دارنده طلای شنای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر المپیک توکیو را به دلیل حمایت از کشورش در جنگ علیه اوکراین برای مدت ۹ ماه از حضور در مسابقات ورزشی محروم کرد.

پیش از این هم فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته ملی المپیک با وجود ادعایشان به جدایی سیاست از ورزش، اقداماتی سیاسی علیه ورزش روسیه انجام دادند.

اقدام سیاسی فینا علیه روسیه