بهزاد حیدرشاهی به تیم والیبال شهداب یزد پیوست

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادرفنی تیم والیبال شهداب یزد، بهزاد حیدرشاهی پاسور نیم فصل نخست تیم هورسان رامسر با عقد قراردادی تا پایان فصل به عضویت تیم والیبال شهداب یزد در آمد.

بهزاد حیدرشاهی شماره ۱۷ تیم والیبال شهداب یزد را بر تن خواهد کرد. با توافق طرفین قرارداد فاضل پژومان پاسور آملی تیم والیبال شهداب یزد فسخ و این بازیکن با اعلام باشگاه جدید خود به باشگاه شهداب می تواند از جمع شهدابی ها جدا گردد.

بهزاد حیدرشاهی به تیم والیبال شهداب یزد پیوست